I suggest you ...

poder indicar la pestanya predeterminada al obrir l'aplicacio

Estaria be per la gent que mirem més el radar que no pas la predicció

8 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
david figueres shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
planned  ·  AdminJoan Pujol (Admin, El Temps) responded  · 

M’ho apunto. Segurament no faré ben be això sinó que faré que recordi la última pestanya visitada.
Crec que pot servir igual no?

1 comment

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • david figueres commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Si és més fàcil per tu si. Pero pensa que si ho guardes en memòria i mato l'aplicació (amb taskkiller per exemple) no sabrà quina era l´última pestanya.

    Bé, qualsevol de les dos opcions crec que seran bones i penso que no son molt difícils d´implementar.

    Salut,

    David

Feedback and Knowledge Base