I suggest you ...

Mode horitzontal

Hola!

Per mobils no gaire, pero per pissarrins (tablets) seria forca util que la aplicació poguez funcionar en mode horitzontal, doncs es la posicio nativa d'aquest tipus d'aparells.

Salutacions!

27 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Enric shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Anonymous commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    felicitats pel programa.m'el miro sovint per preveure les feines de l'endema, doncs soc autonom isegons el temps, faig una feina per dins les cases o un altre per fora. records...Tony.

Feedback and Knowledge Base