I suggest you ...

Sobre el rellotge de la versió prèmium (Widget)

Que els números de les 12 de la nit fins a les 9 del matí siguin (00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 i 09) aprofitant l'espai del rellotge del widget. Així afegint un zero a cada número, del 0 fins al 9 (10 fins a 23, doble dígit).

Gràcies.

10 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base