I suggest you ...

Error als mapes

A la versió gratuita els mapes no funcionen des de fa dies

8 votes
Vote
Sign in
Check!
(thinking…)
Reset
or sign in with
 • facebook
 • google
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  2 comments

  Sign in
  Check!
  (thinking…)
  Reset
  or sign in with
  • facebook
  • google
   Password icon
   Signed in as (Sign out)
   Submitting...
   • Anonymous commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Hola bon dia als mapes tan sols me mostren al d'els països catalans al de Catalunya no surt

   • Anonymous commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    A la versió de pagament tampoc funcionen. Sembla ser que Meteocat ha fet canvis al web i això deu haver trencat la part dels mapes...

   Feedback and Knowledge Base