I suggest you ...

Error als mapes

A la versió gratuita els mapes no funcionen des de fa dies

8 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

2 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Anonymous commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Hola bon dia als mapes tan sols me mostren al d'els països catalans al de Catalunya no surt

  • Anonymous commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    A la versió de pagament tampoc funcionen. Sembla ser que Meteocat ha fet canvis al web i això deu haver trencat la part dels mapes...

Feedback and Knowledge Base